ขายขวดเหล้าเปล่าสวย ๆ
ขอขอบคุณ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
- เอื้อเฟื้อข้อมูลประกอบบทความ        ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ตั้งอยู่ที่ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต เดิมชื่อ "บ้านนรสิงห์" เป็นของ พลเอกเจ้าพระยารามราฆพ (ม.ล.เฟื้อง พึ่งบุญ) ซึ่งรัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานให้ ต่อมาท่านเจ้าของเห็นว่าบ้านใหญ่โตเกินฐานะและเสียค่าบำรุงรักษาสูง จึงเสนอขายให้กับทางรัฐบาล ในยุคสมัยของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อปีพ.ศ.2484 ได้เห็นควรให้ซื้อไว้เพื่อเป็นที่รับรองแขกเมือง และใช้เป็นทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เดือน ก.ย. ปี พ.ศ.2484 เป็นต้นมา แต่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์เป็นของรัฐบาลโดยสมบูรณ์ ในปี พ.ศ.2512

       บริเวณภายในทำเนียบ มีอาคารที่สำคัญและน่าสนใจ คือ

ตึกไทยคู่ฟ้า ตึกใหญ่สง่างามที่สุดของพื้นที่แห่งนี้ เป็นตึกที่ได้ชื่อว่ามีความงามทางสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ที่โดดเด่นหลังหนึ่งของอาคารในประเทศไทย เดิมมีชื่อว่า ตึกไกรสร มี 2 ชั้น สถาปัตยกรรมที่สวยงามนั้น เป็นแบบกอทิกตอนปลาย (Neo Venetain Gothic) มีศิลปะของไบแซนไทน์ผสม ได้แบบอย่างมาจากวังในนครเวนิส (Doges's Palace) ในสมัย ค.ศ. 1309 - 1424 เป็นการนำลักษณะเด่น ๆ ที่เป็นส่วนประกอบ มาสร้างเป็นอาคารใหม่ ไม่ได้เป็นการลอกเลียนมาทั้งหมด ประวัติการก่อสร้างของอาคารนี้ก็น่าสนใจคือ ใช้ทีมช่างชาวอิตาเลียนชุดเดียวกับที่สร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างในช่วงแรก แต่การก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ช่างชาวอิตาเลียนกลับประเทศหมด จอมพลป.พิบูลสงคราม ที่เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (นามเดิม Corrado Feroci) ชาวนครฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ซึ่งรับราชการอยู่ที่กรมศิลปากร นำนักเรียนโรงเรียนศิลปากร แผนกช่าง มาดำเนินการปรับปรุงต่อเติมและตกแต่งต่อจนสำเร็จเรียบร้อยดังเช่นที่เห็นในปัจจุบัน

ตึกนารีสโมสร เดิมชื่อตึกพระขรรค์ ที่เปลี่ยนเป็นนารีสโมสร เพราะสมัยจอมพล ป. ได้ให้ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ภริยา ใช้เป็นสถานที่ประชุมและดำเนินกิจกรรมในส่วนที่ท่านผู้หญิงรับผิดชอบ ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการส่วนราชการของทำเนียบรัฐบาล เป็นตึกชั้นเดียว มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบตะวันตก

ตึกสันติไมตรี เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมล้อมสนามน้ำพุ ตรงกลางอาคารเปิดโล่ง ตึกด้านหน้าสร้างในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ใช้เป็นที่จัดเลี้ยงและรับรองแขกจำนวนมาก รวมทั้งประชุมสัมนาของหน่วยราชการ ส่วนอาคารด้านหลัง สร้างสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์เป็นนายกรัฐมนตรี ใช้ในกิจการเช่นเดียวกับตึกหน้า

       สำหรับตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลนี้ เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการ เป็นที่ทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน จึงไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวที่อนุญาติให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ตามปกติ เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยระดับประเทศ ในปีหนึ่งจะมีเพียง "วันเด็กแห่งชาติ" วันเดียวเท่านั้นที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เข้าชมบรรยากาศของสถานที่แห่งนี้ทั้งภายนอกและภายใน ได้ชมการทำงานของผู้บริหารระดับสูงของประเทศ ให้เด็ก ๆ ได้ลองนั่งเก้าอี้ของท่านนายก ส่วนผู้ใหญ่ หรือท่านที่ชื่นชอบการชมอาคาร บ้านเรือน ที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมสวย ๆ ก็คงมีโอกาสวันเดียวเท่านั้นเช่นกันที่จะได้เข้าชมความสง่างามของตึกไทยคู่ฟ้าแห่งนี้ ที่ซึ่งเป็นเสมือนมรดกทางวัฒนธรรม อันมีค่าอย่างยิ่ง สมควรจะอนุรักษ์และรักษาไว้ให้คงอยู่ในสภาพเดิมทุกประการสืบต่อไป


สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2558 บทความและรูปภาพทั้งหมดในเว็บไซต์ หากนำไปใช้ที่อื่นกรุณาให้เครดิตที่มากับทางเว็บไซต์ด้วย
  View Stats


ข้อมูลสถานที่  

ชื่อสถานที่ : ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เว็บไซต์ : -

เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเฉพาะวันเด็กแห่งชาติ (เสาร์ที่2 ของเดือนมกราคม) เท่านั้น เวลาตั้งแต่ 8.30 -15.30 น.

การเดินทาง : รถประจำทาง: สาย 10, 16, 23, 99, 201 ปอ.23, 505, 509, 515, 521
รถส่วนตัว : จอดบริเวณด้านหน้าทำเนียบ

ค่าใช้จ่าย : ไม่เสียค่าธรรมเนียม

สิ่งที่ไม่ควรพลาด : การชมความงดงามทางสถาปัตยกรรมของตึกไทยคู่ฟ้าที่ได้ชื่อว่าสง่างามที่สุดหลังหนึ่งของอาคารในประเทศไทย คนที่ชื่นชอบการชมวัง ชมพระที่นั่งสวย ๆ ต้องหาโอกาสมาดูสักครั้ง

ข้อแนะนำอื่น ๆ : โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่ สิ่งของวัตุโบราณทุกอย่างควรดูเพียงอย่างเดียว ไม่ควรไปสัมผัสแตะต้อง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สภาพไว้ไม่ให้เกิดการสึกกร่อนเสียหาย
 

 
ขยายภาพ
แผนที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
 

คุณค่าจากธรรมชาติที่คุณดื่มได้
 
 
 
 
 
 
ย้อนกลับ ขึ้นบน