ความวิจิตรงดงามภายใน ถือเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดของการเข้าชมองค์พระที่นั่งแห่งนี้ ภายในเราจะเห็นว่ามีโดมสูงใหญ่อยู่ตรงกลาง รายรอบด้วยโดมเล็ก ๆ อีก 6 โดม บนเพดานของแต่ละโดมมีภาพเขียนสีปูนเปียกขนาดใหญ่ที่สวยงาม เขียนโดยนายช่างชาวอิตาลี เพดานประกอบด้วยส่วนโค้งเชื่อมจากหัวเสาเป็นระยะ ๆ มีลวดลายประดับอยู่เต็มจนแทบไม่มีที่ว่างเหลืออยู่เลย เสาทั้งต้นเป็นหินอ่อนมีทั้งเสาแบบนูนเด่นและเสาแบบลอยตัว ปลายเสาสลักลวดลายใบไม้แบบกรีกโบราณที่งดงาม