เข้าประตูทางด้านถนนอู่ทองใน จะเห็นพระที่นั่งอภิเศกดุสิตก่อน ถ้าจะเข้าชมในส่วนนี้ต้องซื้อบัตรแยกต่างหาก ซื้อบัตรเข้าชมพระที่นั่งอนันฯ แล้วเดินเลี้ยวซ้ายไปทางที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยืนอยู่ที่หน้าประตู รูปแบบของพระที่นั่งอนันฯ นั้น สร้างขึ้นโดยใช้แบบโดมคลาสสิกของกรุงโรม ตัวอาคารทำด้วยหินอ่อนสีขาวมีริ้วลายสีน้ำตาลแก่และแกมหม่นสั่งมาจากเมืองคาราร่า ประเทศอิตาลี ซึ่งยอมรับกันว่าเป็นหินอ่อนที่ดีที่สุดในโลก สร้างเป็นอาคาร 2 ชั้นแบบเรอเนสซองส์และศิลปะชั้นสูงหลากหลายแขนงของอิตาลี บริเวณซุ้มประตูมีการตกแต่งด้วยรายละเอียดที่สลับซับซ้อน ซึ่งเป็นแบบที่นิยมในสมัยต่อมาเรียกว่าสมัยบารอค เครื่องตกแต่งอื่นๆ ที่ประดับทั่วไปเป็นแบบสมัยรอคโคโค ที่เน้นความนุ่มนวลอ่อนหวาน ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าพระที่นั่งอนันฯ สร้างหลังจากสมัยเรอเนสซองส์จริงมาช้านาน ศิลปินที่สร้างก็เป็นคนรุ่นหลัง ดังนั้นศิลปกรรมที่ปรากฏออกมาจึงเป็นลักษณะหลายสมัยรวมกัน