สวนสาธารณะสันติชัยปราการ ที่เห็นเป็นศาลาทรงไทยคือ พระที่นั่งสันติชัยปราการ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2542 ในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกับจัดสร้างท่ารับเสด็จขึ้นลงเรือพระที่นั่งไว้ด้วย (ไม่อนุญาตให้เข้าไปเดินเล่นในส่วนนี้นะ) ป้อมพระสุเมรุ ป้อมปราการเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ตรงกลางป้อมก่อผนังแบ่งเป็นห้องถึง 38 ห้อง เพื่อใช้เก็บกระสุนดินดำและอาวุธ (ในสมัยก่อน) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติไปแล้ว กิจกรรมนันทนาการมีหลายรูปแบบตามใจต้องการ บริเวณลานริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีที่ให้นั่ง ข้างหลังเป็นสะพานพระราม 8 เดินเล่น นั่งพักผ่อน ลมเย็น ๆ ชมวิวแม่น้ำ   ติดกับพระที่นั่งฯ มีต้นลำพูที่สมัยก่อนขึ้นกันหนาแน่นมากในย่านนี้ อันเป็นที่มาของชื่อ “บางลำภู” นั่นเอง ปัจจุบันเหลืออยู่ไม่ถึง 2 ต้นแล้ว “ประติมากรรมวิถีชีวิตบางลำพู” เป็นลักษณะแผ่นปูนปั้นนูนต่ำ แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบางลำภูในสมัยก่อน