อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ ก็อยู่ในสวนรถไฟแห่งนี้ มาแล้วก็น่าจะเข้าไปดู ไม่เสียค่าชม ข้างในจัดเป็นทางให้เดินแบบ walk in ต้นไม้เยอะ ผีเสื้อโบยบินกันเต็มไปหมด แต่ไม่เชื่องถึงขนาดให้จับเล่นนะ.. เจ้าหน้าที่จะฉีดอาหารที่เป็นของเหลวที่เกสรดอกไม้ ผีเสื้อก็จะบินมาเกาะดูดกินกัน