ทางเดินจากชั้น 2 ของพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน ไปยังพระที่นั่งอุดมวนาภรณ์ พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์ ปัจจุบันใช้เป็นสำนักงานที่ทำการส่วนบังคับบัญชาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จึงเปิดให้เข้าชมได้เพียงบางส่วนเท่านั้น กระจกเขียนสีลายดอกกุหลาบที่บานประตูชั้น 2 บันไดหลักของห้องโถง ราวบันไดเป็นเหล็กหล่อลวดลายคล้ายแบบอาร์ต นูโว ทางเดินจากชั้น 2 ของพระที่นั่งพิมานจักรีเชื่อมต่อไปยังพระที่นั่งศรีสุทธนิวาส ภาพเขียนสีรูปชายหญิงและแกะบนฝ้าเพดานชั้น 2 ของพระที่นั่งศรีสุทธนิวาส เป็นภาพที่เด่นและสวยงามอีกภาพของการตกแต่งลายเพดานของพระราชวังพญาไท บันไดลงมาสู่ชั้นล่าง ที่ชั้นล่าง ปัจจุบันใช้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์การแพทย์ทหารบก มีห้องนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการการแพทย์ทหารบกในสมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงปัจจุบัน เข้าชมฟรี ภายในพิพิธภัณฑ์ มีสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยก่อนมาจัดแสดงโชว์ อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจชมก็คือ การออกแบบตกแต่งภายในห้องที่ได้รับการบูรณะแล้ว ลวดลายด้านบนผนังและเพดานในห้องนี้ จะเป็นรูปเถาองุ่น เพราะเคยใช้เป็นห้องพระเสวยเมื่อครั้งอดีต