ห้องธารกำนัล พระที่นั่งพิมานจักรี (ชั้นล่าง) ในสมัยรัชกาลที่ 6 เคยเป็นที่เสด็จออกให้ข้าราชบริพารเฝ้า ต่อมาเมื่อพระราชวังพญาไทเปลี่ยนเป็นโฮเต็ลวังพญาไท ได้ใช้ห้องนี้เป็นห้องอาหาร ห้องธารกำนัลนี้ได้มีการบูรณะใหม่ให้สวยงามเหมือนเดิม แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2546 มุมมองเมื่อเดินขึ้นบันไดมาสู่ชั้น 2 ท้องพระโรงกลาง เป็นที่เสด็จออกให้ข้าราชบริพารเฝ้าและประทับเป็นการส่วนพระองค์ในบางคราว มีการตกแต่งภายในท้องพระโรงแบบตะวันตก จะเห็นเตาผิงแบบตะวันตก มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 6 ประดิษฐานอยู่เหนือเตาผิง ด้านขวามือเป็นรูปของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ห้องพระบรรทมเดิมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมห้องสรง ปัจจุบันใช้เป็นห้องประชุมของโครงการบูรณะพระราชวังพญาไท ลายเพดานในห้องพระบรรทมเดิม เป็นภาพพญามังกร หมายถึงสัญลักษณ์ของความเป็นพระราชา และปีพระราชสมภพของพระองค์ ห้องประทับของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ปัจจุบันได้จัดเป็นห้องแสดงดุสิตธานี (เมืองจำลองประชาธิปไตย) ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า ทรงวางรากฐานฝึกให้ข้าราชบริพารได้เรียนรู้การปกครองแบบใหม่ ภาพเขียนบนฝ้าเพดานเป็นลายดอกไม้ ส่วนที่บัวฝ้าเพดานเป็นลายหางนกยูง เนื่องจากนกยูงเป็นสัญลักษณ์ของพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี ภาพถ่ายเก่า แสดงให้เห็นเมืองจำลอง ดุสิตธานี ตั้งอยู่หลังพระที่นั่งพิมานจักรี มีพื้นที่ประมาณ 2 ไร่เศษ โดยประกอบด้วย ปราสาทราชวัง วัดวาอาราม สถานที่ราชการ กรมทหาร โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด อาคารพาณิชย์ รูปจำลองเรือนมหิธร ซึ่งเป็นเรือนพักอาศัยหลังหนึ่งในเมืองดุสิตธานี ห้องทรงพระอักษร เป็นห้องใต้โดมบนชั้น 2 มีตู้หนังสือแบบติดผนัง (built-in) เป็นตู้สีขาวลายทองมีอักษรพระปรมาภิไธย ร.ร.๖ อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฏ ตู้มีลักษณะพิเศษคือ มีความโค้งตามผนัง ชั้นหนังสือสามารถปรับเลื่อนขึ้นลงได้ ซึ่งถือเป็นแนวคิดใหม่ในสมัยนั้น เหนือประตูทางเข้ามีครุฑที่ไม่เหมือนที่อื่นประดับอยู่ คือมีลักษณะเป็น "ครุฑรำละคร" เพราะรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดการพระราชนิพนธ์บทละคร ครุฑที่ห้องทรงพระอักษรของพระองค์ท่าน จึงมีลักษณะหน้าเชิด อกแอ่น แขนอ่อน สวมชฏา ชายผ้าด้านล่างพลิ้ว เหมือนคนกำลังรำละคร แตกต่างจากครุฑที่อื่น ๆ (ลองดูรูปครุฑในธนบัตรเปรียบเทียบดู) บริเวณทางเดินด้านหน้าบนชั้นที่ 2 มีรูปหล่อพระวรุณ เทพแห่งฝนและสัตว์น้ำ (องค์จำลอง) ตั้งประดับอยู่ ออกแบบหล่อโดยศาสตราจารย์คอร์ราโด เฟโรจี หรือ ศิลป์ พีระศรี นั่นเอง ซึ่งองค์จริงตั้งอยู่กลางสระน้ำในสวนโรมัน ด้านหลังพระราชวังพญาไท ทางเดินที่เชื่อมต่อองค์พระที่นั่ง บันไดทางขึ้นไปชั้น 3 ของพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน ห้องพระบรรทม ชั้น 3 ของพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน ด้านบนเพดานมีภาพเขียนสีรูปเทพยดาน้อย 4 องค์ทรงดนตรีลอยอยู่ในท้องฟ้า สีสันสดใส ห้องพระสมุด ที่ชั้น 3 ลวดลายบนเพดาน