ภายในท้องพระโรงของพระที่นั่งเทวราชสภารมย์ จะเห็นโครงหลังคาโค้งที่ทำด้วยไม้ ส่วนบนเป็นเฉลียงที่มีเสารับกับพื้น ติดด้วยเท้าแขนจำหลักลายทั้ง 4 ด้าน ส่วนล่างเป็นหน้าต่างยาวเปิดถึงพื้น แต่เดิมเป็นกระจกสี ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกระจกสีขาว เมื่อเปิดประตูทุกบานจะเป็นศาลาโปร่งโล่ง ลมเข้าได้ทุกทิศ เย็นสบาย ในสมัยนั้นจะเรียกว่า ศาลาติดลูกไม้ ภาพจิตรกรรมบนผนังใต้หลังคา เป็นลวดลายรูปเด็กและพรรณพฤกษาโดยมีอักษรพระนามาภิไธย สผ (สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระนามเดิมของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ) อยู่ตรงกลางทั้งสี่มุม